Piet Gilhuis

Naast vraagstukken op het gebied van het ondernemingsrecht, adviseer ik op basis van mijn jarenlange ervaring als curator in faillissementen, in geschillen op dit terrein en over het voorkomen ervan. Andere expertises zijn het huurrecht van bedrijfsruimte en het arbeidsrecht. Relatief nieuw is de privacywetgeving. De komst van de AVG wijst de vinger naar de basis van het recht: de grondrechten, waarbij de zelfbeschikking over persoonsgegevens een belangrijk item is. Ik adviseer zowel bedrijven en instellingen als particulieren over bescherming van persoonsgegevens.

Opleiding

Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam
Insolventierecht voor curatoren Universiteit Nijmegen

Lidmaatschappen

Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA)
Vereniging Privacy Recht (VPR)

David Muskens

Mijn specialisatie is in de eerste plaats arbeidsrecht. Hiertoe behoren arbeidsrechtelijke onderwerpen als arbeidscontracten, ontslag, concurrente- en relatiebedingen en re-integratie. Mijn insteek is luisteren naar uw verhaal, kijken naar uw situatie en vervolgens samen met u de meest praktische strategie bepalen. Dat betekent in overleg gaan en schikken waar mogelijk of procederen waar nodig. Daarnaast kunt u zich tot mij wenden met vragen over huurrecht en contractenrecht.

Opleiding

Rechten Universiteit Utrecht
Postacademische Opleiding Arbeidsrecht (PALA)

Lidmaatschap

Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA)

 

Jeanne Jacobs-Gilhuis

Mijn specialismen zijn privacyrecht en compliance, ik heb meer dan 20 jaar ervaring als privacy specialist: als advocaat bij de IE en TMT praktijkgroepen van Stibbe en daaran als Data Protection Officer van Royal Schiphol Group. Voor Royal Schiphol Group ontwikkelde en implementeerde ik naast het privacy beleid tevens het bedrijfsbrede compliance beleid, hetgeen ook heb gedaan voor het Havenbedrijf Amsterdam. Ik spreek geregeld op congressen en conferenties over privacy en compliance gerelateerde onderwerpen.

Opleiding

Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam
Mediation
CIPP Certifications: CIPP/E, CIPPM, CIPPT

Lidmaatschappen

International Assocation for Privacy Professionals (IAPP), Vereniging Privacyrecht (VPR), Nederlands Genootschap voor Functionarissen voor de Gegevensbescherming (NGFG)