Bedrijfshuurrecht

Het huurrecht is complex. In de jaren ’70 heb ik (mr. Gilhuis) nog aan advocaat- stagiaires een cursus gegeven onder de titel: “Huur in een uur”. Nou, dat kan niet (meer). Zo zijn er een 3-tal huurrechtregimes respectievelijk voor woningen, (kort gezegd) middenstand-bedrijfsruimten en overige bedrijfsruimten. Naast zo’n regime gelden bovendien veelal algemene voorwaarden van de verhuurder (denk bijv. aan ROZ-voorwaarden).

Tenslotte zijn er, afhankelijk van het wettelijk regime/algemene voorwaarden ook regels over (wijzigingen van) huurprijzen. In deze corona-tijd over huurprijzen, zeg kortingen, gesproken: naast het specifieke huurrecht speelt hier ook nog het gewone recht, waarin regels over overmacht en onvoorziene omstandigheden aan de orde komen. Kortom, juridische deskundig advies is bij vragen en geschillen over huurobjecten onmisbaar.

 

 

Roep Gilhuis Advocaten erbij.