Ondernemings-en insolventierecht

Het faillissementsrecht valt traditioneel onder het ondernemingsrecht, maar is een zelfstandig rechtsgebied geworden. Veel vragen op dit gebied gaan over:

 

  • hoe valt in zwaar weer een faillissement te voorkomen?
  • hoe maak ik in een faillissement mijn vordering te gelde?
  • hoe leg en blijf ik contact houden met de curator?
  • hoe voorkom ik bestuurdersaansprakelijkheid en als de curator hiermee komt, hoe verzet ik mij daar dan tegen?
  • hoe krijg ik informatie over de gang van zaken in een faillissement en wat een curator allemaal doet?
  • waar doe ik eventueel beklag tegen de curator?
  • hoe voorkom ik benadeling als een andere schuldeiser vóór het faillissement is bevoordeeld?
  • hoe kan ik een bod doen op een failliete onderneming als ik die zou willen doorstarten?
  • hoe werkt de AVG bij een doorstart?
  • hoe ga ik om met lopende arbeidsovereenkomsten bij een doorstart?

 

Regeren is vooruitzien en bij naderend financieel onheil is expertise op dit rechtsgebied dan ook vereist om de schade zo veel mogelijk te beperken. Zo kan men bijv. vanaf 1 januari 2021 in geval van zwaar weer via de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) een integraal dwangakkoord aan schuldeisers (en aandeelhouders) aanbieden en zo een faillissement voorkomen.

Roep Gilhuis Advocaten erbij.