Jeanne Jacobs-Gilhuis

Jeanne Jacobs-Gilhuis

Mijn specialismen zijn privacyrecht en compliance, ik heb meer dan 20 jaar ervaring als privacy specialist: als advocaat bij de IE en TMT praktijkgroepen van Stibbe en daarna als Data Protection Officer van Royal Schiphol Group. Voor Royal Schiphol Group ontwikkelde en implementeerde ik naast het privacy beleid tevens het bedrijfsbrede compliance beleid, hetgeen ik ook heb gedaan voor het Havenbedrijf Amsterdam. Ik spreek geregeld op congressen en conferenties over privacy en compliance gerelateerde onderwerpen.

Opleiding

Rechtsgeleerdheid (Vrije Universiteit Amsterdam)
Mediation opleiding (Dialogue)
CIPP Certifications: CIPP/E, CIPPM, CIPPT

Lidmaatschappen

International Assocation for Privacy Professionals (IAPP), Vereniging Privacyrecht (VPR), Nederlands Genootschap voor Functionarissen voor de Gegevensbescherming (NGFG)

Roep Gilhuis Advocaten erbij.