Arbeidsrecht

Circa 6,8 miljoen mensen in Nederland werken op basis van een arbeidsovereenkomst. Het mag dus gezegd worden dat het arbeidsrecht een maatschappelijk belangrijk rechtsgebied is.

De wetgeving over het arbeidsrecht is niet alleen te vinden in het Burgerlijk Wetboek, maar ook in andere regelingen; denk bijvoorbeeld aan het minimumloon, vakantiebijslag, cao’s, ondernemingsraden en de gelijkebehandelingswetgeving.

Het arbeidsrecht is constant in beweging. Nadat in 2015 de Wet werk en zekerheid al een grondige wijziging in het arbeidsrecht heeft aangebracht, heeft de Wet arbeidsmarkt in balans, die op 1 januari 2020 in werking is getreden, ook grote veranderingen teweegbrengen in onder meer het ontslagrecht, payrolling, oproepovereenkomsten en de maximaal toegestane duur van en hoeveelheid tijdelijke contracten.

Roep Gilhuis Advocaten erbij.