Ondernemings-en insolventierecht

Het faillissementsrecht valt traditioneel onder het ondernemingsrecht, maar is een zelfstandig rechtsgebied geworden. Wij ontvangen veel vragen op het gebied van:

 

  • actio Pauliana (schuldeisersbenadeling),
  • bestuurdersaansprakelijkheid,
  • uitwinning van hypotheek- en pandrechten,
  • prepack (stille bewindvoerder), en
  • doorstart maken, maar hoe zit het dan met lopende arbeidsovereenkomsten.

 

Regeren is vooruitzien en bij naderend financieel onheil is expertise op dit rechtsgebied dan ook vereist om de schade zo veel mogelijk te beperken.

Roep Gilhuis Advocaten erbij.